Ontwikkelvisie Stationsgebied Bergerhof

Op deze pagina willen we iedereen op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom het stationsgebied en dan vooral aan de noordzijde.

Voor nu even een aantal documenten gekoppeld welke de werkgroep heeft opgesteld en verzonden, in de tussentijd zullen we de pagina vullen en aangeven hoe de werkgroep is ontstaan.

Brief aan gemeenteraad en fracties.

Samenvatting van het overleg met de projectleider, NS, planarchitect e.a. op 7 september 2021

Persbericht vanuit de werkgroep van 3 november 2021

overzicht geplande nieuwbouw ten opzichte van bestaande bouw noordzijde van het stationsgebied

Update Stationsgebied juni 2024

Donderdag 23 mei hebben we als werkgroep weer even een (half)ronde tafelgesprek gehad met wethouder Anjo van de Ven en projectleider Ton Haakman over de ontwikkelingen rondom het stationsgebied.

De aanleidingvan dit gesprek was dat we in de wandelgangen hebben gehoord dat een ondertunneling van de Helderseweg spoorovergang mogelijk door zou gaan. En we ook haar met een delegatie al een maand eerder richting het HogeHuys en UWV gebouw hadden zien gaan.

Wel we kunnen vanuit dat gesprek een kleine toekomst visie schetsen.

• De mogelijkheid tot ondertunneling is heel nauw onderzocht met Europese subsidie (welke ook een realisatie subsidie in het vooruitzicht stelt). Technisch gesproken is de ondertunneling haalbaar, dat zegt niet dat er nog geen grote logistieke uitdagingen zijn ten opzichte van de verkeerssituatie.

• Het UWV heeft nog een huurcontract tot 2030, tot die tijd zal er dus nog niks qua bouw ontwikkelingen daar plaatsvinden.• Het oude HogeHuys gebouw (witte en gele) is in januari overgegaan naar een nieuwe eigenaar en daar zijn nu gesprekken mee om voorlopig de Oekraïense vluchtelingen te blijven opvangen. Dus ook daar de komende tijd nog geen bouwplannen.

• De nieuwe coalitie heeft voor de stad Alkmaar een maximale bouwhoogte aangenomen van 35m. Dat betekent dat de hoogte accenten die bedacht waren op het stationsgebied geen 60m meer worden maar maximaal 35m.

• Het verplaatsen van het busstation is ‘noodzakelijk’ om alle mobiliteiten zo dicht mogelijk bij de ingang van het station te creëren. Dat dat qua verkeersstromen nog een hele uitdaging gaat worden is al wel vast gesteld. Zo wordt er al gekeken naar een andere afwikkeling op het Bergerweg-kruispunt dan in de ontwikkelvisie was ingetekend.

• Er zijn nog steeds gesprekken gaande met de ontwikkelaar die het Chinese hotel wil gaan realiseren. Tijden zijn veranderd tenslotte, de grond is vooralsnog in handen van de NS.

• De hoogfrequent dienstregeling zou in 2028 uitgerold dienen te zijn, dan zou dus ook de tunnel klaar dienen te zijn. Om alle rangeerbewegingen naar Heerhugowaard de busdienst niet te laten hinderen.

• Vanuit de werkgroep zijn we nu ook betrokken bij de Mobiliteitsvisie Alkmaar, om alle mogelijke scenario’s rondom de verkeersstromen bij onze wijk op veiligheid en realiteit te toetsen.We houden jullie op de hoogte.

De werkgroep, Greetje, Mirjan, Nando en Erwin.

update 20 december:

2 december is de cie vergadering Ruimte geweest, waar het Ontwikkelbeeld stationsgebied centrum besproken werd. Namens de werkgroep hebben we ingesproken en kregen we inhoudelijke vragen vanuit de commissie.

16 december dan eindelijk de raadsvergadering, vanuit de wijk en werkgroep totaal 3 insprekers;

Er mochten dit keer vanuit de raad geen vragen gesteld worden aan de insprekers. De meningen van de leden van de raad waren verschillend, uiteindelijk is het Ontwikkelbeeld vastgesteld, met de motie dat er een apart bezoekers parkeervergunning gaat gelden voor het nieuwbouw gebied.

Het is voor elke bewoner nu zaak om de wijzigingen bestemmingsplan in de gaten te houden. Wij als werkgroep blijven in nauw contact met de projectleider om alle stappen te monitoren en op te ageren waar nodig. Het staat elke bewoner vrij om zelf ook scherp te blijven op de ontwikkelingen en op persoonlijke titel te reageren. Te denken valt om planschade in te dienen (als de hoofdaannemer en ontwikkelaar bekend zijn), maar ook om bezwaar te maken op wijzigingen van het bestemmingsplan.

Update januari 2022:

Tijdens de raadsvergadering van 16 december 2021 is de ontwikkelvisie vastgesteld. Een paar partijen sputterde mog tegen maar de meerderheid zag geen bezwaren. Ze leken onze brief niet gelezen en onze inspraakreacties niet gehoord te hebben. Althans zou leek het voor ons. Een klein pluspuntje is dat we een beschermd bezoekers parkeren behouden, die nieuwe ‘wijk’ krijgt dus een eigen vergunningsgebied. Is de inspraak van omwonenden dan helemaal klaar? Nee zeker niet, het is nog steeds maar een visie! Een visie die ook erg afhankelijk is van ondertunneling van de Helderseweg en daarmee het verplaatsen van het busstation. Er is een bestemmingsplan van 2009, het is nu dus heel erg goed lezen hoe de ontwikkelvisie past binnen het nu nog geldende bestemmingsplan. Daarmee is het dus goed om je als bewoners op de hoogte te houden met aanpassingen op het bestemmingsplan en te kijken je er bezwaar tegen wilt maken. Je kan je aanmelden op een site ok meldingen over aanpassingen van bestemmingsplan nen te ontvangen op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/attn/attenderingsService_p

Tijdens haar inspraakreactie van 16 december heeft Mirjam Slegh de wethouder uitgenodigd om koffie te komen drinken. Wethouder Te Beest reageerde daar positief op en inmiddels is er een afspraak gemaakt. Begin februari zullen we in klein comité samenkomen en onze knelpunten nog meer onder de aandacht brengen. De huidige situatie laat het nog niet toe om een grote samenkomst te organiseren in het buurthuis. Om toch zoveel mogelijk input van bewoners te genereren hebben we een korte, eenvoudige enquête opgesteld. De bedoeling is om hier.met slechts steekwoorden in te reageren. Hele verhandelingen beschrijven is te lastig om tot een goede samenvatting te komen.

Bewoners enquête januari 2022

Verder zijn we als werkgroep aan het onderzoeken wat planschade in onze situatie in kan houden door een afspraak te maken met een advocaat die gespecialiseerd is omgevingsrecht.

Uiteraard kan je ons als werkgroep ook ondersteunen door jouw inzichten te mailen: stationsgebiedbergerhof@gmail.com.

Comments are closed.