Gasfabriekterrein

Verleden-

Heden-

Toekomst?

(studenten) Hoge School InHolland samen met, voor en door bewoners/gebruikers.

verleden gasfabriekterrein
mogelijke toekomst van het gasfabriekterrein

Studenten van de hoge school Inholland willen graag gedachten met jullie uitwisselen over de invulling van het gasfabriekterrein naast onze wijk.

De eerst komende 15 jaar mag er niet gebouwd worden om daar te wonen, maar wat kan wel en wat vinden jullie belangrijk.

14 december willen ze met jullie brainstormen! De bijeenkomst zal zijn in het buurthuis, vanaf 19.30. Uiteraard onder voorbehoud van de dan geldende maatregelen.

Door de nu geldende maatregelen is de bijeenkomst verplaatst naar het eind van de middag, opgave noodzakelijk vanwege het maximum aan personen in de zaal.

flyer gasfabriekterrein

Om iedereen de kans te geven een bijdrage te leveren aan de mogelijke invulling van het gasfabriekterrein, zullen de studenten zondag 19 december met een kraam aan het buurthuis staan, oliebollen paraat. Hopelijk komen ze oliebollen te kort omdat iedereen in de wijk begaan is met het gasfabriekterrein.

Helaas kon de sessie van zondag de 19e vanwege de corona maatregelen niet doorgaan, de studenten van Inholland hebben snel geschakeld en een online enquête uitgezet. Hier de link naar de enquête.

aanmelding 14 december

De gemeente Alkmaar en meerdere partijen hebben al de intentie uitgesproken om samen op te trekken in de (tijdelijke) ontwikkeling van het gasfabriekterrein, voor meer informatie kun je terecht op de website van De nieuwe energie

Update: 04-01-2022

De brainstorm sessie in het buurthuis heeft veel suggesties opgeleverd, uiteraard werden er eerst kritische vragen gesteld. Maar al snel was elk groepje druk aan het schrijven op hun flip-over vel om ideeën aan te dragen in 3 categorieen.

Aangezien niet iedereen snel kon acteren, op de aangepaste tijd van de sessie, hebben de studenten ook een online enquête gedeeld met de wijk. Ook dit leverde vele suggesties op hoe de wijkbewoners denken over de invulling van het gasfabriekterrein.

De zeer volledige uitwerking van beide vormen van suggesties aandragen is te vinden in dit document.

De studenten van Inholland dragen de uitkomsten over aan de volgende projectgroep, wordt vervolgd.

Update 14-01-2022

Het project De Nieuwe Energie is druk doende. Binnenkort wordt het voorlopige projectboek opgesteld. De initiatiefnemers willen daarin graag opnemen dat iemand van de Bergerhof deelneemt in de organisatie. Omdat ze het voor dergelijke projecten heel belangrijk vinden dat de stem van de buurt goed vertegenwoordigd is. Dat kan in het dagelijks bestuur (wat iets meer tijd kost) of in een adviescommissie (dat wat meer op afstand meekijkt). Wie heeft interesse om naast Greetje en Erwin, (welke bij het project betrokken blijven als geïnteresseerde cq adviserenden), zich te verbinden met het project? Mail je reactie naar: contact

Comments are closed.