Wijkvereniging Bergerhof 45 jaar


In 2018 bestaat de wijkvereniging Bergerhof 45 jaar. Dit gaan we vieren met culturele, sportieve en kinderactiviteiten. Het idee is om de activiteiten op 3 dagen /avonden te laten plaatsvinden.

Het begon allemaal in maart 1973 met de oprichting van de vereniging en het vaststellen van de doelstelling: ‘De vereniging stelt zich ten doel de culturele, maatschappelijke en creatieve belangen van haar leden en van de buurtbewoners in het algemeen te behartigen, zulks ter verbetering van het leef- en woonklimaat in de wijk Bergerhof’. Al snel stonden we in de krant met onze eerste opruimactie in de wijk. Elke maand werd er een gezelligheidsavond georganiseerd, eerst in een zaaltje van de Pius-X kerk en later in het voormalig schooltje, nu buurthuis (sinds 1981).

We hebben als commissie zitten nadenken hoe we dit jubileum het beste konden vieren (na ons mooie jubileum van de wijk) en we kwamen uit op een combinatie van een lang bestaande traditie en een klein feestje.

Al vele seizoenen sluiten we af met ons volleybaltoernooi en soms dan gevolgd door een klein feestje in het buurthuis. Dit jaar gaan we het wat grootser aanpakken.
Het toernooi zal op 2 avonden plaatsvinden, vrijdag 6 en dinsdag 10 juli, vervolgens vinden de finale wedstrijden plaats op zaterdag 14 juli. Op die dag zullen er ook een aantal kinderactiviteiten georganiseerd worden. Voor het toernooi zullen ook afvaardigingen vanuit omliggende wijken worden uitgenodigd. Als afsluiter willen we een band laten optreden op het pleintje voor het buurthuis, hierover later meer.

Zet de data dus alvast in de agenda en ga voorzichtig al in training met je straat/team?
Namens de commissie 45jaar-WijkVereniging,
Hans de Groot en Erwin Stronck

Comments are closed.