Duurzaam Bergerhof

Een werkgroep die zich inzet in het verduurzamen van de wijk. Zo zijn er al een aantal avonden georganiseerd over zonnepanelen en isoleren in de wijk.

Werkgroep duurzaamheid Bergerhof wil de mogelijkheden onderzoeken van het zelf opwekken van duurzame stroom met zonnepanelen in een collectief op een dak in de buurt.

Waarom doen we dit? Het gebruik van zonnepanelen is tegenwoordig erg rendabel (ook zonder subsidie). Het is een duurzame manier van stroomopwekking die het milieu ten goede komt. Zonnepanelen hebben dan ook een positieve invloed op de energie labels van onze woningen.

Het is zeer aantrekkelijk om zelf stroom op te wekken met zonnepanelen. Maar niet ieder dak is geschikt voor zonnepanelen. Wat ons betreft is dit dan ook hét moment om de mogelijkheden voor onze buurt te onderzoeken.

Voordat wij de kosten, opbrengsten en technische & juridische aspecten gaan onderzoeken willen we graag weten wat uw mening is. Daarom hebben we een kleine vragenlijst opgesteld.

We willen u vragen deze vragen in te vullen en vóór 10 06 2019 te mailen naar duurzaambergerhof@gmail.com of in de brievenbus te doen van Greetje Steernberg, Papaverstraat 4, of buurthuis De Eendracht, Papaverstraat 9.

We zullen de uitkomsten van deze peiling bespreken in de Hovenier en waarschijnlijk begin juli in het buurthuis.

Alvast hartelijk dank voor uw reactie!

Met vriendelijke groet,

Alkmaar Energie en Werkgroep duurzaamheid Bergerhof

Extra toelichting op de enquête:
We willen graag weten of er voldoende interesse is in een mogelijkheid om mee te doen om  in een collectief zonnepanelen te laten plaatsen op het dak van een gebouw in de buurt. Niet iedereen kan zonnepanelen op het eigen dak laten plaatsen en dan zou dit een goede oplossing zijn.

Niet alle eigen daken zijn geschikt voor zonnepanelen. Dat kan bijvoorbeeld komen door een ongunstige ligging van het dak, er kunnen bomen in de buurt staan die teveel zonlicht wegnemen, of er is te weinig oppervlakte beschikbaar doordat er al dakramen of dakkapellen geplaatst zijn. Ook kan het zijn dat men het geen fraai gezicht vindt.

Daarom willen we op zoek naar daken van gebouwen in de buurt waar het collectief tegen een afgesproken vergoeding zonnepanelen op kan leggen. Wij kunnen dan gebruik maken van de zogenaamde postcoderoos-regeling. De ‘roos’ wordt gevormd door alle direct aan het gebouw met het zonnedak grenzende postcodegebieden. De deelnemers mogen dan gebruik maken van een regeling om de opgewekte zonne-energie te verrekenen met hun elektraverbruik thuis.

De voordelen daarvan zijn: U hebt per kWh minder kosten, want u betaalt geen energiebelasting over de stroom die dankzij uw investering opgewekt wordt. U wekt 100% groene stroom op. De CO2-uitstoot gaat omlaag, waarmee we verdere klimaatwijziging tegengaan.

De overheid ondersteunt collectieve zonnestroomprojecten door de deelnemers in zo’n project voor minimaal 15 jaar een vrijstelling te geven van de energiebelasting; dit noemen we de ‘postcoderoos-regeling’, maar de officiële naam is ‘regeling verlaagd tarief’.

Comments are closed.