Ontwikkelvisie Stationsgebied Bergerhof

Op deze pagina willen we iedereen op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom het stationsgebied en dan vooral aan de noordzijde.

Voor nu even een aantal documenten gekoppeld welke de werkgroep heeft opgesteld en verzonden, in de tussentijd zullen we de pagina vullen en aangeven hoe de werkgroep is ontstaan.

Brief aan gemeenteraad en fracties.

Samenvatting van het overleg met de projectleider, NS, planarchitect e.a. op 7 september 2021

Persbericht vanuit de werkgroep van 3 november 2021

overzicht geplande nieuwbouw ten opzichte van bestaande bouw noordzijde van het stationsgebied

update 20 december:

2 december is de cie vergadering Ruimte geweest, waar het Ontwikkelbeeld stationsgebied centrum besproken werd. Namens de werkgroep hebben we ingesproken en kregen we inhoudelijke vragen vanuit de commissie.

16 december dan eindelijk de raadsvergadering, vanuit de wijk en werkgroep totaal 3 insprekers, er mochten dit keer vanuit de raad geen vragen gesteld worden aan de insprekers. De meningen van de leden van de raad waren verschillend, uiteindelijk is het Ontwikkelbeeld vastgesteld, met de motie dat er een apart bezoekers parkeervergunning gaat gelden voor het nieuwbouw gebied.

Het is voor elke bewoner nu zaak om de wijzigingen bestemmingsplan in de gaten te houden. Wij als werkgroep blijven in nauw contact met de projectleider om alle stappen te monitoren en op te ageren waar nodig. Het staat elke bewoner vrij om zelf ook scherp te blijven op de ontwikkelingen en op persoonlijke titel te reageren. Te denken valt om planschade in te dienen (als de hoofdaannemer en ontwikkelaar bekend zijn), maar ook om bezwaar te maken op wijzigingen van het bestemmingsplan.

Uiteraard kan je ons als werkgroep ook ondersteunen door jouw inzichten te mailen: stationsgebiedbergerhof@gmail.com.

Comments are closed.